Tournaments

# 1

KF CELEBRATES CHRISTMAS

KF CELEBRATES CHRISTMAS - Online

Join us for an unforgettable Sunday !! 

# 1

KFStone Battlegrounds Online Tournament

Entry fees: 10 CHF - Online

Le tournoi est terminé, le gagnant est XXXX XXXX.

# 13

Team tournament #2

2 to 4-man team - Online

Tournament has ended, winner is XXXX XXXX.

# 12

KFStone#12

Season 2 - XXème Fribourg

Tournament is finished, Winner is XXXX XXXX.

# 11

KFStone#11

Season 2 - IIIème Bulle

Tournament is finished, Winner is TheRabbin.

# 10

Team tournament

20 registred teams - Online

Tournament is finished, winner is Fragbox Gaming.

# 9

KFStone#9

Season 2 - XXE Fribourg

# 8

KFStone#8

Season 2 - IIIe Bulle

# 7

Grand Final 2018

Season 1 - XXe Fribourg

Ranking

1
Bozo#2842
290
2
KarpetMan#2871
165
3
Padamazing#2894
160
4
TheRabbin#2401
155
5
alexhantson#2613
110
6
Valou#2102
110
7
PlugIn#2925
110
8
Dareeeal#2435
105
9
Dokhan#2936
85
10
Chocominou#2652
85
11
KaiserSoza#21694
85
12
Yoyokix#2204
65
13
rex#2240
60
14
RossFTW#2628
60
15
Sparx#21127
60
16
Pæramore#1363
55
17
DarthHaribo#2109
55
18
Ematrion#2455
55
19
Shrall#2456
55
20
PulmexLand#2688
55
21
KenjiTran#2925
55
22
StrikeReaper#2420
55
23
Flob#2914
55
24
Norinus#21174
55
25
Leguerier#2550
40
26
Effymia#2890
40
27
Mandroom#1588
35
28
Snipy#2293
35
29
Diyoukh#2325
30